Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 937 7057
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 937 7057

A vízrajzról általánosságban

A vízzel, mint korlátozottan rendelkezésre álló természeti erőforrással folytatott gazdálkodás magalapozása, a természeti folyamatok megismerésével kezdődött. A több mint 200 éves múlttal rendelkező hazai vízrajzi hálózat létrehozásával és működtetésével sikerült elérni azt, hogy mind fejlettebbé vált a rendelkezésre álló felszíni és felszín alatti vízkészletek számbavétele, ismertté váltak a társadalom és gazdaság számára igénybe vehető vízmennyiségek. Ez a rendszer biztosítja napjainkban is a vízhasználatok, a medrekben végrehajtott vízi munkák, a vízi létesítmények tervezésének és engedélyezéseinek nélkülözhetetlen alapadatait.

A vízrajzi tevékenységet nagyrészt az állam végzi az 1995. évi LVII törvény és a 146/2011. (XII.23.) VM rendelet előírásai alapján elsősorban a vízügyi igazgatóságok vízrajzi egységei által.

A vizek állapotának megismerése mérésekkel, majd a mérési eredmények feldolgozásával, értékelésével és előrejelzésével történik. Az adatokat és a különböző feldolgozásokat rendszerezni és tárolni kell. A feladat ellátása magába foglalja a felszíni és felszín alatti vizekre kiterjedő vízrajzi észlelőhálózat, valamint a hidrometeorológiai észlelőhálózat fenntartását, üzemeltetését, fejlesztését, az innen származó vízrajzi adatok gyűjtését, feldolgozását, tárolását és szolgáltatását, valamint az országos vízügyi információs rendszer működtetését is. Mindezek összessége a vízrajzi tevékenység.

A vízrajzi észlelések és mérések az országos és regionális léptékű áttekintést biztosító törzsállomásokon, valamint helyi üzemirányítási, ill. kutatási célú üzemi és tanulmányi állomásokon folynak.

E feladatok ellátásához a Vízrajzi Monitoring Osztály az igazgatóság területi egységei, a szakaszmérnökségek közreműködésével az igazgatóság működési területét lefedő vízrajzi észlelőhálózatot üzemeltet, és ellátja az észlelőhálózattal, illetve annak létesítményeivel, eszközeivel kapcsolatos vagyonkezelői, fenntartási, fejlesztési feladatokat.

2023-ban a vízrajzi állomások száma összesen 457 db volt, amelyből 124 db az Országos Vízrajzi Törzsállomás, ezenkívül 333 db Üzemi Állomást is működtetünk. Az állomások fajtája és típusa szerinti megoszlást az alábbi kördiagramok érzékeltetik:

 

A Vízrajzi Monitoring Osztály 2003 óta Minőségirányítási Rendszert működtet, a törzsállomásokon folytatott észleléseket, méréseket és azok feldolgozását ISO 9001:2015 szabvány szerint végezzük.
A felszíni (vízmérce) valamint a felszín közeli (talajvízkút) állomások nagy része már automata távjelző állomás, ahonnan az adatok az adatgyűjtési rendnek megfelelően a legrövidebb időn belül eljutnak az összes érintetthez.
A vízrajzi tevékenységben elsődleges fontossággal bír a vizek kártételei elleni védelemben való részvétel. Ez magában foglalja az adatok gyűjtését, és továbbítását, a hidrológiai és hidrometeorológiai helyzetértékelést, figyelmeztetések, riasztások és előrejelzések készítését és közreadását. Igazgatóságunk a Vízrajzi Modul programcsomag használatával rögzíti és feldolgozza az állomásokon mért adatokat, igény szerint adatszolgáltatást végez, tervező irodák, mérnöki Kft-k, de akár magánszemélyek részére is.

Az igazgatósághoz beérkezett és feldolgozott adatok a belső információs rendszeren keresztül azonnal rendelkezésre állnak, de az internet segítségével honlapunkon is hozzáférhetők.