Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 937 7057
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 937 7057

Szennyvíz Irányelv

A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program a települési szennyvíztisztításról szóló 91/271/EGK tanácsi irányelv 17. cikkével és a 91/271/EGK tanácsi irányelv 17. cikkében előírt nemzeti programok formátumáról szóló 93/481/EGK bizottsági határozattal összhangban előírja a magyarországi 2000 lakosegyenérték (LE) feletti települések és agglomerációk kommunális szennyvízelvezetésének és tisztításának végrehajtását.

E program az Európai Unió és Magyarország közötti megállapodás szerint jött létre, meghatározza a szennyvízelvezető és tisztító rendszerek fejlesztésében elvégzendő feladatokat és azok ütemezését. A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programot a 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) tartalmazza, melyben kijelölésre került a 2000 LE-kel jellemezhető szennyvízkibocsátás feletti szennyvíz-elvezetési agglomerációk jegyzéke, az agglomerációk alapleltára, az elérendő célállapot és a megvalósítási program a gyűjtőrendszerekre, a szennyvíztisztító telepekre és a települési szennyvízkezelésből keletkezett iszap elhelyezésére és hasznosítására vonatkozóan az agglomerációs osztályok szerint.