Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 937 7057
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 937 7057

Helyi vízkárelhárítás

A 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet szól a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól. E szerint: a védekezésre való felkészülés során a védekezésre kötelezettek feladatai a védekezési tervek és nyilvántartások elkészítése, kiegészítése, rendszeres, évenkénti felülvizsgálata (Korm. rend. 8. § (1) b) és d) pontok).

A Vízügyi Igazgatóság szakmai irányítási feladatkörében véleményezi a védekezési terveket, közreműködik a védekezési felkészülés és a védőművek felülvizsgálatában, valamint a polgármester részére műszaki segítséget nyújt a védekezés ellátásához (Korm. rend. 8. § (3) a) - c)).

Az önkormányzati területeken védekezésre kötelezettek a helyi önkormányzatok. A felkészülés keretében az önkormányzatok kötelezettsége az ár- és belvíz védekezési tervek elkészítése. A védekezési terveknek tartalmazniuk kell mindazokat a dokumentumokat, adatokat, nyilvántartásokat és terveket, amelyek az eredményes védekezéshez szükségesek.

A védekezési terveket a Vízügyi Igazgatóságok esetében az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a helyi önkormányzatok és a vízitársulatok esetében - az illetékes Vízügyi Igazgatóság szakmai állásfoglalásának megfelelően - a polgármester (Budapesten a főpolgármester), illetőleg az intézőbizottság elnöke hagyja jóvá (10/1997. (VII. 17.) KHVM r. 3. § (1) a) és d) pontok, 3.§ (2), valamint 4.§).

A kidolgozott terveket Igazgatóságunkra véleményezésre be kell küldeni!

A 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet 5. § (2) érelmében védekezési terveik egy példányát a helyi önkormányzatok a polgármesteri hivatalban, a vízitársulatok székhelyükön és a VIZIG illetékes szakaszvédelmi központjában helyezik el. Tehát az elkészített vízkárelhárítási terv egy példányát igazgatóságunkra (Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság, 5700 Gyula, Városház u. 26.) el kell juttatni!

A védelmi terveket védelmi szakaszonként kell elkészíteni. A tervek fajtái:

  • árvízvédekezési
  • jeges árvíz elleni
  • lokalizációs
  • belvízvédekezési

A tervek kötelező műszaki tartalmát a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet az árvíz- és a belvízvédekezésről 3.§.(3), (4), (5), (6) bekezdések részletezik.

A 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet 3.§ (11) bekezdés alapján a védekezési tervek elkészítésére, továbbá módosítására kizárólag a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet alapján árvízmentesítés, árvízvédelem, folyó- és tószabályozás, sík- és dombvidéki vízrendezés, belvízvédelem, öntözés részterületen szakértői jogosultsággal rendelkező személy vehető igénybe. A szaknévsor a Mérnök Kamara honlapján megtalálható.

A tervek kidolgozásának megkezdése előtt javasoljuk előzetes egyeztetés megtartását adott település önkormányzatának megbízottjai, a tervező, illetve a Vízügyi Igazgatóság részvételével. A tervek kidolgozásában Igazgatóságunk segítséget nyújt, lehetőség van szakvélemény kiadására, valamint területileg illetékes műszaki szakemberek kijelölésére.

A települési védelmi tervnek kötelezően része a különböző vízállásokhoz (védelmi fokozatokhoz) tartozó őri létszám meghatározása is. Ezen adatok megléte a tervek véleményezésénél ellenőrzésre kerül.

A Magyar Mérnök Kamara által készített általános metodika itt tekinthető meg.