Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 937 7057
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 937 7057

Panaszok és közérdekű bejelentések

Panasz, vagy közérdekű bejelentés benyújtására az alábbi módokon van lehetőség.

1. Szóban:
a) személyesen: 5700 Gyula, Városház u. 26.
    személyes ügyfélfogadási idő: munkanapokon: 8:30-14:00
b) telefonon: 66-526-400 telefonszámon

2. Írásban:
    postai úton: 5701 Gyula, Pf. 19.

3. Elektronikus úton: kovizigkovizig.hu

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság hatáskörét az alábbi jogszabályok jelölik ki:
- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
- a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet
- a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság illetékességi területét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 12. pontja határozza meg.

Tájékoztatás a szóban tett közérdekű bejelentésről felvett adatlap másodpéldányának átvételéről
A szóbeli panaszt és a szóbeli közérdekű bejelentést írásba kell foglalni. Közérdekű bejelentés esetén az adatlapról – a megtett intézkedések kivételével- másodpéldányt kell készíteni. A másodpéldány a bejelentő által ügyfélfogadási időben személyesen átvehető; az átvételről a közérdekű bejelentőnek az eredeti adatlapon nyilatkoznia, és az átvételt igazolnia kell.