Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 937 7057
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 937 7057

Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Hivatalos név: Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Székhely: 5700 Gyula, Városház u. 26
Postacím: H-5701 Gyula, Pf.: 19.
Telefonszám: +36 66 526 400
Központi elektronikus levélcím kovizigkovizig.hu
Honlap URL-je: www.kovizig.hu
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége: +36 66 526 400
Központi állandó ügyelet elérhetősége: +36 30 937 7057
Vízkárelhárítási ügyeletek:
        Központi (állandó) ügyelet:

        Árvízvédelmi ügyelet:
 
        Belvízvédelmi ügyelet:

        Vízminőségvédelmi ügyelet: 
tel.: +36 66 526 400
mobil: +36 30 937 7057
tel.: +36 66 526 418
e-mail: kovizigkovizig.hu
tel.: +36 66 526 409
e-mail: kovizigkovizig.hu
e-mail: kovizigkovizig.hu

2. A  közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek  megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Az Igazgatóság szervezeti felépítése ITT érhető el.
Az Igazgatóság szervezeti egységeinek feladatait a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Ügyrendjéről szóló 3/2018. számú szabályzat tartalmazza.

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége.

Az Igazgatóság vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, postacím, elektronikus levélcím):

Beosztás Név Telefon Postacím Elektronikus levélcím
igazgató Szabó János 06 66 526 400/ 22-010 H-5701 Gyula, Pf.: 19. kovizigkovizig.hu
műszaki igazgatóhelyettes Lúczi Gergely 06 66 526 400/ 22-020 H-5701 Gyula, Pf.: 19. kovizigkovizig.hu
gazdasági igazgatóhelyettes Holecz Magdolna 06 66 526 400/ 22-030 H-5701 Gyula, Pf.: 19. kovizigkovizig.hu

A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím):

Beosztás Név Telefon Postacím Elektronikus levélcím
Igazgatási és Jogi Osztály
osztályvezető dr. Boldizsár Ida Borbála 06 66 526 400/ 22-230 H-5701 Gyula, Pf.: 19. kovizigkovizig.hu
Árvízvédelmi és Folyószabályozási Osztály
osztályvezető Kisházi Péter Konrád 06 66 526 400/ 22-120 H-5701 Gyula, Pf.: 19. kovizigkovizig.hu
Vízrendezési és Öntözési Osztály
osztályvezető Bujdosó Szabolcs 06 66 526 400/ 22-130 H-5701 Gyula, Pf.: 19. kovizigkovizig.hu
Vízvédelmi és Vízgyűjtőgazdálkodási Osztály
osztályvezető Bencsik Imre 06 66 526 400/ 22-160 H-5701 Gyula, Pf.: 19. kovizigkovizig.hu
Vízrajzi Monitoring Osztály
osztályvezető Lukács Béla 06 66 526 400/ 22-140 H-5701 Gyula, Pf.: 19. kovizigkovizig.hu
Közgazdasági Osztály
osztályvezető Szigeti Mariann 06 66 526 400/ 22-200 H-5701 Gyula, Pf.: 19. kovizigkovizig.hu
Közfoglalkoztatási Önálló Csoport
szakágazati vezető Pápáné Molnár Edit 06 66 526 400/ 22-212 H-5701 Gyula, Pf.: 19. kovizigkovizig.hu
Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Osztály
osztályvezető Varga Melinda 06 66 526 400/ 22-250 H-5701 Gyula, Pf.: 19. kovizigkovizig.hu
Informatikai Osztály
osztályvezető Such Pál 06 66 526 400/ 22-340 H-5701 Gyula, Pf.: 19. kovizigkovizig.hu
Gyulai Szakaszmérnökség
szakaszmérnök Láza Tibor 06 66 526 400/ 22-260 H-5701 Gyula, Pf.: 19. kovizigkovizig.hu
Szarvasi Szakaszmérnökség
szakaszmérnök Rétes Pál 06 66 526 400/ 22-800 H-5701 Gyula, Pf.: 19. kovizigkovizig.hu
Szeghalmi Szakaszmérnökség
szakaszmérnök Domokos Balázs 06 66 526 400/ 22-900 H-5701 Gyula, Pf.: 19. kovizigkovizig.hu
Műszaki Biztonsági Szolgálat
szolgálatvezető Serfőző Attila 06 66 526 400/ 22-700 H-5701 Gyula, Pf.: 19. kovizigkovizig.hu

4. A  közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó  neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Lap neve: Körös-vidéki Hírlevél
Szerkesztőség címe: 5700 Gyula, Városház utca 26.
Felelős kiadó: Szabó János igazgató
Szerkesztőség telefonszáma: 66/526-400
Szerkesztőség telefax száma: 66/526-407
Szerkesztőség postacíme: H-5701 Gyula, Pf. 19.
Szerkesztőség elektronikus levél címe: kovizigkovizig.hu
Szerkesztőbizottság vezetője: Lúczi Gergely műszaki igazgató-helyettes

5. A  közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági  döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek  hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló  szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Hivatalos neve: Belügyminisztérium
Székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
Postai cím: 1903 Budapest, Pf.: 314.
Tel.: +36 1 441 1000
Fax.: +36 1 441 1437
Ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalatbm.gov.hu
Ügyfélszolgálat tel.: +36 1 441 1138
Honlap: www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium
Személyesen: Budapest, V. ker. Nádor utca 2. szám
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 13.00 - 16.00 óra;
Szerda: 9.00 - 12.00 óra, 13.00 - 16.00 óra

 

Hivatalos neve: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Székhelye: 1012 Budapest, Márvány utca 1/d.
Postai címe: 1253 Budapest, Pf. 56
Központi telefonszám: +36 1 225 4400 *
Fax: +36 1 225 4400
Elektronikus levélcím: ovfovf.hu
Honlap/web: www.ovf.hu
Központi ügyelet elérhetősége: +36 1 225 4447
Központi kárelhárítási ügyelet: +36 80 204 240
Központi ügyelet faxszáma: +36 1 201 2482
Központi kárelhárítási ügyelet e-mail címe: omitovf.hu
Központi ügyelet elérhetősége: 0-24