Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 937 7057
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 937 7057

VKI vízminőségi monitoringpontok

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól szóló 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet alapján évente elkészíti a működési területén lévő felszíni vizek VKI monitoring pontjai vízminőségi vizsgálatának éves mintavételi ütemtervét. Ennek alapján az igazgatóság vagy saját maga végez üzemellenőrzési célú vízmintázást, vagy az általa vett vízmintákat külsős akkreditált laboratóriummal vizsgáltatja be.

A leírtakon kívül a működési területünkön illetékes Hajdú-Bihar megyei KH laboratórium is időszakosan végez felszíni víz VKI Monitoring vizsgálatokat, melyek tervezése során megküldi részünkre a vízminőségi monitoring pontok adatait és a mintavételi időpontokat. A Hajdú-Bihar megyei KH laboratórium mintavételi ütemtervéhez igazodóan, igazgatóságunk Vízrajzi Monitoring Osztálya gondoskodik a vízminőségi mintavételekkel közel egy időben történő vízhozam mérések elvégzéséről.