Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 937 7057
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 937 7057

Vízellátás

1. Jelenlegi állapot

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén található valamennyi település rendelkezik közműves ivóvízellátással. A térség ivóvíz szolgáltatását két üzemeltető – az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. és a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. – végzi. A vízbeszerzés mindenütt rétegvíz igénybevételével történik. A legfontosabb naturális adatokat az alábbi táblázat mutatja be:

Ellátott települések száma, aránya:
49 db (100%) 
Lakások száma összesen:
122 534 db
Ellátott lakások száma, aránya:
117 511 db (95,9%) 
Ellátott területen lévő bekötés nélküli lakások száma, aránya:
5 225 db (4,1%) 
Éves víztermelés:
14 858 ezer m3/év 

Az Európai Közösség 1998-ban elfogadta az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK irányelvet, amelynek érvényesítése Magyarországon is kötelező. A hazai feladatokat az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló – többször módosított – 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) foglalja össze. Az ivóvízminőség-javító program végrehajtása kötelező feladatot jelentett az önkormányzatok számára, melyhez állami támogatást és Európai Uniós pénzeszközöket – a Környezet és Energia Operatív Program keretében – vettek igénybe.

2. Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program

Az ivóvízminőség javítása a Békés, Csongrád és Bács-Kiskun megyéket felölelő Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Programja keretében valósult meg. A településeken szolgáltatásra kerülő ivóvíz minősége megfelel a Korm. rendeletben rögzített paramétereknek, határértékeknek.