Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 937 7057
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 937 7057

Szennyvízelvezetés

1. Jelenlegi állapot

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén 28 településen épült ki eddig közüzemi szennyvízgyűjtő csatornahálózat, amelyhez 26 szennyvíztisztító telep tartozik. Valamennyi szennyvízcsatorna mű által összegyűjtött szennyvíz a III. fokozatú (a nitrogén, foszfor eltávolítást biztosító) tisztítást is nyújtó szennyvíztisztító telepre kerül. Az Igazgatóságunkhoz tartozó területen a szennyvízelvezetés, tisztítás legfontosabb naturális adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Szennyvízteleppel kiszolgált települések száma, aránya:
26 db (53,0%) 
Csatornával ellátott települések száma, aránya:
28 db (57,0%) 
Ellátott lakások száma, aránya:
95 012 db (84,17%) 
Ellátott területen lévő bekötés nélküli lakások száma, aránya:
8 641 db (7,65%) 
Szennyvíztisztító kapacitás összesen:
54 096 m3/d 
Éves tisztított szennyvízmennyiség:
12,031 millió m3/év 

2. Fejlesztések

A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program a települési szennyvíztisztításról szóló 91/271/EGK tanácsi irányelv 17. cikkével és a 91/271/EGK tanácsi irányelv 17. cikkében előírt nemzeti programok formátumáról szóló 93/481/EGK bizottsági határozattal összhangban előírja a magyarországi 2000 lakosegyenérték (LE) feletti települések és agglomerációk kommunális szennyvízelvezetésének és tisztításának végrehajtását.

E program az Európai Unió és Magyarország közötti megállapodás szerint jött létre, meghatározza a szennyvízelvezető és tisztító rendszerek fejlesztésében elvégzendő feladatokat és azok ütemezését. A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programot a 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) tartalmazza, melyben kijelölésre került a 2000 LE-kel jellemezhető szennyvízkibocsátás feletti szennyvíz-elvezetési agglomerációk jegyzéke, az agglomerációk alapleltára, az elérendő célállapot és a megvalósítási program a gyűjtőrendszerekre, a szennyvíztisztító telepekre és a települési szennyvízkezelésből keletkezett iszap elhelyezésére és hasznosítására vonatkozóan az agglomerációs osztályok szerint. 

3. Működési területünkön lévő üzemelő szennyvíztisztító telepek 2021. december 31-i állapota

- 15 000 LE-nél nagyobb szennyvízterheléssel, normál területen:

Település Szennyvízterhelés (LE) Fejlesztési igény Jelenlegi állapot

Békés

21 000

szennyvíztelep fejlesztése

2014. szeptemberben átadásra került

Békéscsaba

 129 362

csatornahálózat építés, szennyvíztelep fejlesztés

2014. novemberben átadásra került

Gyula

104 000

nincs fejlesztés

-

Mezőberény

18 910

szennyvíztelepi fejlesztés

Minisztériumi jóváhagyás, tervezett befejezés: 2023.12.31.

Szeghalom

19 983

nincs fejlesztés

-

Szarvas

21 525

szennyvíztelep fejlesztés

2014. augusztusban átadásra került

- 10 000-15 000 LE-nél nagyobb szennyvízterheléssel, normál területen:

Település Szennyvízterhelés (LE) Fejlesztési igény Jelenlegi állapot

Gyomaendrőd

16 846

csatornahálózat bővítés, szennyvíztelep fejlesztés

2015. közepén átadásra került

Sarkad

12 000

szállítóvezeték, csatornahálózat bővítés, szennyvíztelep fejlesztés

2015. közepén átadásra került

Újkígyós

10 800

nincs fejlesztés

-

Vésztő

10 000

új szennyvíztelep és csatornahálózat

2012-ben átadásra került

- 2 000-10 000 LE-nél nagyobb szennyvízterheléssel, normál területen:

Település Szennyvízterhelés (LE) Fejlesztési igény Jelenlegi állapot

Békésszent- andrás

2 670

szennyvíztelepi fejlesztés

Minisztériumi jóváhagyás, tervezett befejezés: 2023.12.31.

Csorvás

5 000

nincs fejlesztés

-

Dévaványa

6 100

szennyvíztelepi fejlesztés

Minisztériumi jóváhagyás, tervezett befejezés: 2023.12.31.

Doboz

4 625

 új szennyvíztelep és csatornahálózat

2015. évben átadásra került

Elek

4 966

csatornahálózat bővítés

2015. évben átadásra került

Füzesgyarmat 

6 850

szállítóvezeték, csatornahálózat bővítés, szennyvíztelep fejlesztés

2012. évben átadásra került

Kétegyháza

2 433

csatornahálózat bővítés, szennyvíztelep fejlesztés

2020. évben átadásra került

Kondoros

5 381

csatornahálózat bővítés, szennyvíztelep fejlesztés

2014. évben átadásra került

Körösladány

5 107

csatornahálózat bővítés, szennyvíztelep fejlesztés

2014. évben átadásra került

Köröstarcsa

2 667

nincs fejlesztés

-

Lőkösháza

3 988

csatornahálózat bővítés, szennyvíztelep fejlesztés

2020. évben átadásra került

Méhkerék

2 085

új szennyvíztelep és csatornahálózat

2019. évben átadásra került

Okány

2 563

új szennyvíztelep és csatornahálózat

2020. évben átadásra került

- A rendeletben nem szereplő agglomerációk:

Település Szennyvízterhelés (LE) Fejlesztési igény Jelenlegi állapot

Sarkadkeresztúr

2 000

csatornahálózat építés, Cséfával közös szennyvíztisztító telep építés

HURO program keretén belül. A tisztító telep és a csatornahálózat I. üteme 2015-ben átadásra került.

Csabacsüd

2 200

csatornahálózat fejlesztés

DAOP program keretén belül. 2015-ben átadásra került az első ütem.

Tarhos

733

új szennyvíztelep és csatornahálózat

2015-ben átadásra került.

- 2021. december 31-én megfelelő szennyvízelvezető-, és tisztítórendszerrel ellátott agglomerációk:

Település Szennyvízterhelés (LE)

Békés

21 000

Békéscsaba

129 362

Doboz

4 625

Elek

4 966

Füzesgyarmat

6 850

Gyomaendrőd

16 846

Gyula

104 000

Kondoros

5 381

Körösladány

5 107

Köröstarcsa

2 667

Lőkösháza

3 988

Méhkerék

2 085

Okány

2 563

Sarkad

12 000

Szarvas

21 525

Szeghalom

19 983

Tarhos

733

Újkígyós- Szabadkígyós

10 800

Vésztő

10 000

4. Fejlesztések

Békésszentandrás, Dévaványa és Mezőberény esetében a szennyvíztisztító telepek korszerűsítésére, fejlesztésére van szükség. Mindhárom település önkormányzata elkészíttette a szennyvíztisztító telep szennyvízelvezetési agglomerációs átsorolásának tervdokumentációját, melyek elbírálása 2018. évben megtörtént. 
Az önkormányzatok a fejlesztéshez szükséges forrást az Európai Kohéziós Alapból kívánják biztosítani.
A kérelmeket a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkársága BM/11380-2/2018. (Békésszentandrás), BM/11530-2/2018. (Dévaványa) és BM/12086-2/2018. (Mezőberény) iktatószámú levelében jóváhagyta. A kivitelezés 2021. évben elkezdődött mindhárom településen. A tervezett befejezés 2023. 12. 31.

Csorvás esetében a szennyvíztisztító telep korszerűsítésére, fejlesztésére van szükség. A település önkormányzata elkészíttette a szennyvíztisztító telep szennyvízelvezetési agglomerációs átsorolásának tervdokumentációját, melyek elbírálása 2019. évben megtörtént. 
Az önkormányzat a fejlesztéshez szükséges forrást az Európai Kohéziós Alapból kívánja biztosítani.

A kérelmet a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkársága BM/15417-9/2019. iktatószámú levelében jóváhagyta. A kivitelezés 2021. évben elkezdődött, a tervezett befejezés 2023. 12. 31. 

5. 2000 LE terhelés alatti települések

Az Igazgatóság területén található további 21 db 2000 LE alatti település, ahol jelenleg semmilyen közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás nincs kiépítve. Ezeken a településeken jellemzően az összegyűjtött szennyvizet a környező szennyvíztisztító telepre szállítják.

6. Tervezett beruházások

Ecsegfalva és Kertészsziget településeken keletkező szennyvizeket a Bucsai szennyvíztisztító telepre tervezik vezetni, így alkotva egy agglomerációt a három település. Az agglomerációs átsorolás megvalósításához szükséges tervdokumentáció készítése és felülvizsgálata megtörtént, melyet a TIVIZIG koordinált. A kérelmet a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkársága jóváhagyta. 

Hunya, Kamut és Murony községek önkormányzatai megbízásából az UTB Envirotec Zrt. elkészítette a KAMK-20016 számú „Kamut térsége szennyvízelvezetési és -tisztítási agglomeráció lehatárolása” tárgyú tervdokumentációt. Ennek alapján lefolytattuk – a Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerinti – jóváhagyási eljárást.
A kérelmet a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkársága BM/15605-3/2020. iktatószámú levelében jóváhagyta.

Telekgerendás, Kétsoprony és Gerendás községek önkormányzatai megbízásából az UTB Envirotec Zrt. elkészítette a GERG-20105 számú „Telekgerendás, Kétsoprony, Gerendás szennyvízelvezetési és -tisztítási agglomeráció lehatárolása” tárgyú tervdokumentációt. Ennek alapján lefolytattuk – a Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerinti – jóváhagyási eljárást.

A kérelmet a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkársága BM/15693-2/2021. iktatószámú levelében jóváhagyta.