Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 937 7057
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 937 7057

Hamvak szétszórásának eljárási rendje

Tájékoztatás a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén, hamvak szétszórása útján történő temetés bejelentésének eljárási rendjéről

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése értelmében „a hamvakat temetőn kívüli ingatlanon a tulajdonos (kezelő) előzetes hozzájárulása után lehet szétszórni”. Erre tekintettel amennyiben az eltemettető a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében lévő ingatlan területén kívánja az elhunyt hozzátartozója hamvait szétszórni, szükséges az erre vonatkozó bejelentési kötelezettségének előzetesen az Igazgatóság irányába eleget tennie. Megadottnak kell tekinteni a hozzájárulást, ha az Igazgatóság a szertartás tervezett időpontját megelőző munkanapig nem él kifogással.

A bejelentés az alábbi dokumentum kitöltésével és megküldésével lehetséges.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hamvak szórásának engedélyezésére/bejelentésére a hivatkozott Korm. rendelet rendelkezései alapján kizárólag előzetesen van lehetőség, így kérjük, hogy a hamvak szétszórására irányuló bejelentést a szertartás tervezett időpontja előtt legalább 10 munkanappal megtenni szíveskedjenek.

A bejelentés benyújtására lehetőség van:

  • elektronikus úton az kovizigkovizig.hu e-mail címre,
  • postai úton a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság 5700 Gyula, Városház utca 26. címre,
  • illetve személyesen az Igazgatóság Központi Székházában, az 5700 Gyula, Városház utca 26. szám alatt, munkanapokon 8.00 és 16.00 óra között.

A dokumentumban szükséges megjelölni a szórás tervezett helyszínét és időpontját. A helyszín kiválasztásakor szíveskedjenek figyelemmel lenni arra, hogy az Igazgatóság vagyonkezelésében, üzemeltetésében lévő vízfolyások egyes területein, a hidak és vízügyi műtárgyak környezetében a közlekedés veszélyes. Amennyiben a kiválasztott helyszín megközelítése kizárólag árvízvédelmi töltésen lehetséges, és az érintett töltésszakasz az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő árvízvédelmi töltéseken történő közlekedés szabályozásáról szóló 15/2017. számú Igazgatói Utasítás alapján díjköteles szakasz, akkor a kérelmezőnek illetve az eseményen résztvevőknek külön kell gondoskodniuk a megfelelő töltésközlekedési hozzájárulás beszerzéséről.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Igazgatóság működési területén több üzemi terület is található, ezeken a területeken az Igazgatóság nem engedélyezi hamvak szétszórását. Üzemi területnek minősülnek többek között:

  • a Békésszentandrási, a Békési, a Gyulai, valamint a Körösladányi duzzasztómű területe.

Felhívjuk a figyelmet továbbá, hogy a szertartás alatt esetlegesen bekövetkező balesetért, anyagi, erkölcsi kárért Igazgatóságunk felelősséget nem vállal! Fokozott figyelemmel kell lenni arra, hogy a folyók hullámtéri, mederoldali területein és a hidak környezetében a közlekedés veszélyes.

Bejelentő űrlap: Letöltés