Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 937 7057
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 937 7057

Adatkezelési tájékoztatók

1. sz. melléklet: Adatvédelmi hatásvizsgálat
2. sz. melléklet: Adatvédelmi hatásvizsgálat nyilvántartása
3. sz. melléklet: Adatvédelmi incidens bejelentésének formanyomtatványa
4. sz. melléklet: Az érintett tájékoztatása adatvédelmi incidensről
5. sz. melléklet: Adatvédelmi incidens nyilvántartás
6. sz. melléklet: Érintetti joggyakorlás nyilvántartása
7. sz. melléklet: Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása
8. sz. melléklet: Adattovábbítási nyilvántartása
9. sz. melléklet: Adattörlési nyilvántartás
10. sz. melléklet: Megsemmisítési jegyzőkönyv
11. sz. melléklet: Adatfeldolgozói nyilvántartás
12. sz. melléklet: Tájékoztatás ellenőrzésről
13. a. sz. melléklet: Tájékoztató tábla kamerás megfigyelésről
13. b. sz. melléklet: Tájékoztatás kamerás megfigyelésről - Kisdelta műtárgy
13. c. sz. melléklet: Tájékoztatás kamerás megfigyelésről - KÖZPONTI ÉPÜLET
13. d. sz. melléklet: Tájékoztatás kamerás megfigyelésről - Mályvád alsó műtárgy
13. e. sz. melléklet: Tájékoztatás kamerás megfigyelésről - Mályvád felső műtárgy
13. f. sz. melléklet: Tájékoztatás kamerás megfigyelésről - MBSZ osztagtelep
13. g. sz. melléklet: Tájékoztatás kamerás megfigyelésről - TÁJVÍZHÁZ

13.h.sz.melléklet: Tájékoztatás kamerás megfigyelésről - NK Fővízkivétel öntözőtelep
14. sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató pályázatokhoz, gyakornoki jogviszony létesítéséhez
15. sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató közalkalmazottak részére
16. sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató közfoglalkoztatottak részére
17. sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatban
18. sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez
19. sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató az Igazgatóság tevékenységéhez kötött érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatban
20. sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató az Igazgatóság gyakornokai, hallgatói részére
21. sz. melléklet: Adatlap - tájékoztatás kérése személyes adat kezelése tárgyában
22. sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató mezőgazdasági vízszolgáltatással kapcsolatban
23. sz. melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat
24. sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató gépkocsival történő munkába járás költségtérítése során végzett adatkezeléshez
25. sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató árvízvédelmi töltésen történő közlekedéshez kapcsolódó adatkezeléseihez
26. sz. melléklet - Adatkezelési tájékoztató integritást sértő események kezeléséhez

27. számú melléklet: Adatkezelési tájékoztató belső visszaélési bejelentő rendszer működtetéséhez

28. számú melléklet: Adatkezelési tájékoztató  tulajdonosi hozzájárulás kiadása és nyilvántartása

2024. évi víz világnapi pályázatok adatkezelési tájékoztatói:

Vizes társas - adatkezelési tájékoztató
TízVízKvíz - adatkezelési tájékoztató

 

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:
Neve: dr. Koléner Henriett
Postai levelezési cím: 5700 Gyula, Városház utca 26.
Elektronikus levelezési cím: adatvedelemkovizig.hu
Telefon: 06-66-526-400 / 22-232