Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 937 7057
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 937 7057

Műszaki adat igénylése

MŰSZAKI ADATOK IGÉNYLÉSE
az Országos Vízügyi Főigazgató 10/2022 (OVF) számú
utasítása alapján
ELJÁRÁSREND AZ ADATKEZELŐ KEZELÉSÉBEN LÉVŐ, FELDOLGOZÁST VAGY
ÁTALAKÍTÁST NEM IGÉNYLŐ MŰSZAKI ADATOK ESETÉN

Az adatigénylés módja: 
A közérdekű adat megismerése iránti igényt szóban, írásban vagy elektronikus úton lehet benyújtani. Az Adatigénylőnek minden esetben - szóbeli kérelem esetén is - adatigénylő lapot kell kitölteni, amit a kovizig@kovizig.hu e-mail címre kell továbbítania. Az adatigénylő lap az Igazgatóság honlapjáról letölthető (www.kovizig.hu)

Az adatigénylés az alábbiak szerinti érkezhet be:
- Szóban: 
Az adatigénylés szóban is előterjeszthető. Szóban előterjesztett adatigénylés esetén az Adatkezelő adminisztrációt végző foglalkoztatottja tölti ki az Adatigénylő lapot, amelyet – tartalmának jóváhagyásaként – a személyesen megjelent Adatigénylő aláír.  
- Írásban, elektronikus úton:
Az írásban előterjesztett adatigénylés iránti kérelem történhet az Adatigénylő által írt formában vagy az Adatkezelő honlapjáról letölthető, illetve az Adatkezelőtől beszerezhető Adatigénylő lap kitöltésével, majd azt követően az Adatkezelő részére elektronikus vagy írásos (postai kézbesítés, személyes behozatal útján) módon történő megküldésével, illetve benyújtásával.

Az adatszolgáltatási szabályzat alapján a közérdekű adatok szolgáltatása alapvetően ingyenes, tehát a nyers, nem feldolgozott adatok térítésmentesen igényelhetők.

Adatkezelő a 10/2022 OVF utasításban foglalt előírások, valamint az Info tv. 29. § (4) és (5) bekezdései alapján a költségtérítésről szóló Korm. rendelet szerint az adatigénylésben foglaltak teljesítéséért költségtérítést állapíthat meg, és arról az adatigénylés beérkezését követő 15 napon belül írásban tájékoztatja az Adatigénylőt. 

Költségtérítés abban az esetben állapítható meg, ha:
a) az adatigénylés teljesítése az Adatkezelő alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, vagy
b) az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az Adatigényló másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, illetve
c) a költségtérítés mértéke meghaladja a költségtérítésről szóló Korm. rendeletben meghatározott összeget.

Abban az esetben, ha az Adatigénylő adatokba való helyszíni betekintést kér (adatáttekintés, adatkiírás), akkor az adatokba való helyszíni betekintést (adatáttekintés, adatkiírás) mind papír alapú, mind elektronikus adathordozó esetén az Adatkezelő térítésmentesen biztosítja az Adatigénylő számára előre egyeztetett időpontban, az arra kijelölt helyiségben vagy az ügyfélfogadási időben. Idegen hozott adathordozóra másolni tilos. 

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ADATBÁZISBÓL KÖZVETLENÜL
NEM TELJESÍTHETŐ, FELDOLGOZÁST VAGY ÁTALAKÍTÁST, ILLETVE
ELŐÁLLÍTÁST IGÉNYLŐ MŰSZAKI ADAT ESETÉN

Az Adatkezelő egyedi megrendelés alapján, külön díjazás ellenében, szolgáltatási szerződés alapján, nem közérdekű adatigénylés teljesítéseként, hanem szolgáltatásként bocsátja a megrendelő részére a kért adatokat.

Az adatszolgáltatás egyedi megrendelés alapján szolgáltatási díj megállapítása mellett történik, ha:

a) az igényelt adatok a szakmai előírások szerinti feldolgozottsággal nem állnak rendelkezésre, de előállíthatók,
b) az adatot az adatigénylő egyedi igényének megfelelően kell előállítani, vagy
c) az adatigénylés teljesítéséhez a szakmai előírásoknak megfelelően feldolgozott állapotban rendelkezésre álló adatokból statisztikai jellemzők (különösen különböző időtartamra vonatkozó átlagok, minimumok, maximumok) előállítása is szükséges,
d) az igényelt adatok kigyűjtése, elemzése szakértői munkát igényel (különösen a vízbázis védőterület érintettsége, kútadatok értékelése).

A szolgáltatási díj megállapításának alapja a Magyar Mérnöki Kamara érvényes beosztott mérnöki díjszabása.

1. számú melléklet: Adatigénylő lap