Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 937 7057
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 937 7057

MAGYAR-ROMÁN interkalibrációs vízhozammérés a KÖVIZIG területén

Interkalibrációs vízhozammérés magyar területen (6).jpg

A Magyar-Román Vízügyi Bizottság XXXIII. Ülésszaka 2023-ra is feladatul tűzte ki a két ország határfolyóin a határhoz legközelebb eső vízrajzi állomásokon az interkalibrációs célú vízhozammérések végrehajtását. Az interkalibráció célja, hogy összehasonlíthassuk a két országban alkalmazott méréstechnikák és adatfeldolgozási előírások által szolgáltatott eredményeket, mivel ezek az eredmények képezik az országhatáron átvezetett vízkészletek meghatározásának számítási alapját. 

2023-ban - a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan - két alkalommal végeztünk ilyen célú méréseket. Korábban (július 4-7 között) román területen került sor az interkalibrációs vízhozammérésekre, míg magyar területen szeptemberben hajtottuk végre a feladatot. A mért szelvények magyar területen a Fekete-Körös sarkad-malomfoki, a Fehér-Körös gyulai, valamint a Sebes-Körös körösszakáli szelvényei voltak. A méréseket mindkét fél ADCP-s mérési technika alkalmazásával végezte csónakból, illetve áthidalásról. Az eredmények feldolgozását követően megállapíthattuk, hogy a mérési eredmények jó egyezőséget mutatnak.