Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 937 7057
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 937 7057

Főigazgatói elismerést kapott Tóthné Ambrus Éva kiemelt műszaki referens

Tóthné Ambrus Éva.jpg

Láng István az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója – állami ünnepünk, október 23-a alkalmából Szakterületi Érem elismerést adományozott Tóthné Ambrus Évának  a Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály kiemelt műszaki referensének, szakterületén végzett kimagasló munkája elismeréseként. 

Tóthné Ambrus Éva 2001 óta dolgozik a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóságnál, víziközmű területen. Magas színvonalú munkájának köszönhetően 2014-től megbízták a Víziközmű csoport irányításával. Munkája során meghatározó szerepet vállalt a térséget érintő ivóvízminőség-javító programok megvalósulásában, valamint a települési szennyvízelvezetési és -tisztítási agglomerációk lehatárolásában. Nagy szakmai tudásának és tapasztalatának köszönhetően évtizedek óta példásan irányítja, összefogja, illetve koordinálja a víziközmű szakág teendőit. Javaslataival jelentősen hozzájárul az igazgatósági gátőrházak, gépészlakások vízellátásának fejlesztéséhez. Vezetése alatt dolgozták ki a gátőrházaknál keletkező szennyvizek korszerű egyedi kislétesítménnyel történő tisztítását, elhelyezését. Ezen munkái mellett a Körös-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács Szakmai Bizottságának munkáját is segíti. Kitartó, céltudatos, szorgalmas és megbízható személyiség, szakmai felkészültsége kifogástalan. 

Az elismeréshez szívből gratulálunk!