Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Országos Vízügyi Főigazgatóság
Gyengénlátóknak
Címünk:
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
Központi állandó ügyelet:
Mobil: 36-30-937-7057

Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei


Hivatalos név Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Székhely: 5700 Gyula, Városház u. 26
Postacím: H-5701 Gyula, Pf.: 19.
Telefonszám: +36 66 526 400
Fax szám: +36 66 526 407
Központi elektronikus levélcím kovizig@kovizig.hu
Honlap URL-je: http://www.kovizig.hu/
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége: +36 66 526 400
Központi állandó ügyelet elérhetősége:
+36 30 937 7057
Vízkárelhárítási ügyeletek:
        Központi (állandó) ügyelet:


        Árvízvédelmi ügyelet:
 
        Belvízvédelmi ügyelet:

        Vízminőségvédelmi ügyelet: 
tel.: +36 66 526 400
mobil: +36 30 937 7057
fax: +36 66 526 407
tel.: +36 66 526 418
e-mail: kovizig@kovizig.hu
tel.: +36 66 526 409
e-mail: kovizig@kovizig.hu
e-mail: kovizig@kovizig.hu

 

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai


Az Igazgatóság szervezeti felépítése ITT érhető el.
Az Igazgatóság szervezeti egységeinek feladatait a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Ügyrendjéről szóló 3/2018. számú szabályzat tartalmazza.


3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége.


Az Igazgatóság vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, postacím, elektronikus levélcím)

Beosztás Név Telefon Postacím Elektronikus levélcím
igazgató Szabó János 06 66 526 400/ 22-010 H-5701 Gyula, Pf.: 19. kovizig@kovizig.hu
műszaki igazgatóhelyettes Lúczi Gergely 06 66 526 400/ 22-020 H-5701 Gyula, Pf.: 19. kovizig@kovizig.hu
gazdasági igazgatóhelyettes Holecz Magdolna 06 66 526 400/ 22-030 H-5701 Gyula, Pf.: 19. kovizig@kovizig.hu

 

A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Beosztás Név Telefon Postacím Elektronikus levélcím
Igazgatási és Jogi Osztály
osztályvezető dr. Boldizsár Ida Borbála 06 66 526 400/ 22-230 H-5701 Gyula, Pf.: 19. kovizig@kovizig.hu
Árvízvédelmi és Folyószabályozási Osztály
osztályvezető Kisházi Péter Konrád 06 66 526 400/ 22-120 H-5701 Gyula, Pf.: 19. kovizig@kovizig.hu
Vízrendezési és Öntözési Osztály
osztályvezető Bujdosó Szabolcs 06 66 526 400/ 22-130 H-5701 Gyula, Pf.: 19. kovizig@kovizig.hu
Vízvédelmi és Vízgyűjtőgazdálkodási Osztály
osztályvezető Bencsik Imre 06 66 526 400/ 22-160 H-5701 Gyula, Pf.: 19. kovizig@kovizig.hu
Vízrajzi Monitoring Osztály
osztályvezető Lukács Béla 06 66 526 400/ 22-140 H-5701 Gyula, Pf.: 19. kovizig@kovizig.hu
Közgazdasági Osztály
osztályvezető Szigeti Mariann 06 66 526 400/ 22-200 H-5701 Gyula, Pf.: 19. kovizig@kovizig.hu
Közfoglalkoztatási Önálló Csoport
szakágazati vezető Pápáné Molnár Edit 06 66 526 400/ 22-212 H-5701 Gyula, Pf.: 19. kovizig@kovizig.hu
Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Osztály
osztályvezető Varga Melinda 06 66 526 400/ 22-250 H-5701 Gyula, Pf.: 19. kovizig@kovizig.hu
Informatikai Osztály
osztályvezető Such Pál 06 66 526 400/ 22-340 H-5701 Gyula, Pf.: 19. kovizig@kovizig.hu
Gyulai Szakaszmérnökség
szakaszmérnök Láza Tibor 06 66 526 400/ 22-260 H-5701 Gyula, Pf.: 19. kovizig@kovizig.hu
Szarvasi Szakaszmérnökség
szakaszmérnök Megyeri Mihály 06 66 526 400/ 22-800 H-5701 Gyula, Pf.: 19. kovizig@kovizig.hu
Szeghalmi Szakaszmérnökség
szakaszmérnök Valastyán László 06 66 526 400/ 22-911 H-5701 Gyula, Pf.: 19. kovizig@kovizig.hu
Műszaki Biztonsági Szolgálat
szolgálatvezető Serfőző Attila 06 66 526 400/ 22-700 H-5701 Gyula, Pf.: 19. kovizig@kovizig.hu

 

4. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve


Lap neve: Körös-vidéki Hírlevél
Szerkesztőség címe: 5700 Gyula, Városház utca 26.
Felelős kiadó: Szabó János igazgató
Szerkesztőség telefonszáma: 66/526-400
Szerkesztőség telefax száma: 66/526-407
Szerkesztőség postacíme: H-5701 Gyula, Pf. 19.
Szerkesztőség elektronikus levél címe: kovizig@kovizig.hu
Szerkesztőbizottság vezetője: Lúczi Gergely műszaki igazgató-helyettes

 

5. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai


Hivatalos neve: Belügyminisztérium
Székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
Postai cím: 1903 Budapest, Pf.: 314.
Tel.: +36 1 441 1000
Fax.: +36 1 441 1437
Ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat@bm.gov.hu
Ügyfélszolgálat tel.: +36 1 441 1138
Honlap: www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium
Személyesen: Budapest, V. ker. Nádor utca 2. szám
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 13.00 - 16.00 óra;
Szerda: 9.00 - 12.00 óra, 13.00 - 16.00 óra

 

Hivatalos neve: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Székhelye: 1012 Budapest, Márvány utca 1/d.
Postai címe: 1253 Budapest, Pf. 56
Központi telefonszám: +36 1 225 4400 *
Fax: +36 1 225 4400
Elektronikus levélcím: ovf@ovf.hu
Honlap/web: www.ovf.hu
Központi ügyelet elérhetősége: +36 1 225 4447
Központi kárelhárítási ügyelet: +36 80 204 240
Központi ügyelet faxszáma: +36 1 201 2482
Központi kárelhárítási ügyelet e-mail címe: omit@ovf.hu
Központi ügyelet elérhetősége: 0-24
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400