Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Országos Vízügyi Főigazgatóság
Gyengénlátóknak
Címünk:
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
Központi állandó ügyelet:
Mobil: 36-30-937-7057

Közfoglalkoztatás

2019. évi Országos Közfoglalkoztatási Program

1. A közfoglalkoztatási program általános adatai:

A program megnevezése: 2019. évi Országos Közfoglalkoztatási Program
A program célja: meghatározott vízügyi ágazati feladatok részleges végrehajtása
A közfoglalkoztatási program a Belügyminisztérium hozzájárulásával valósul meg.
Periódus: 2019. március 1. - 2020. február 29.
Tervezett átlaglétszám: 524 fő
Érintett terület: az Igazgatóság teljes működési területe, a vagyonkezelésünkben lévő összes ingatlan. 
Települések száma összesen: 44 település

2. A közfoglalkoztatási program költségei:

Az igényelt támogatás összesen: 762 478 086 Ft
Közfoglalkoztatási bérre: 574 167 000 Ft
Szociális hozzájárulási adóra: 55 980 192 Ft
Közvetlen és anyag költségekre összesen: 113 426 479 Ft
Szervezési költségekre: 18 904 415 Ft

3. A program során elvégzendő feladatok és szakmai indokai:

Az árvízvédelmi töltések gyepállományának javítása érdekében kiemelt fontosságú a rendszeres kaszálás. Ennek elmaradása esetén a gazosodás, a fás szárú növényzet elterjedése okoz problémát. A rossz minőségű gyep az árvíz elleni védekezést, a védekezési helyek megközelítését teszi nehézzé, a nagyobb gyökerek a töltés szerkezetében tehetnek kárt, ezzel gyengítve a töltés védképességét.
A kisvízfolyások és csatornák fenntartó sávjának kaszálása a közlekedés miatt fontos, a rézsű és a mederben lévő növényzet (nád, sás, gyékény, egyéb fűfajták) eltávolítása a meder vízszállító képességének javítását célozza meg.
A kaszálások másodlagos eredménye az özönnövények elterjedésének megakadályozása, az allergén gyomnövények (pl.: parlagfű) irtása.
Az árvízvédelmi töltések víz felőli oldalát a vizek hullámverése ellen véderdő védi. Az erdőápolás az erdészeti előírásoknak megfelelően az erdő jó állapotba hozása. Az utóbbi évek elmaradt karbantartásának következményeképpen a folyamszabályozási műveken és a partvédő műveken is elindult a cserjenövés. A vízfolyások medrében és partján lévő cserjék irtása, tuskózása a vízfolyások vízszállító képességének javítását, míg a partvédőművek esetében a part biztosítását célozza meg.
A Körösök által hozott és partra kitett uszadékfa, illetőleg hulladék összegyűjtése természetvédelmi érdekeket is érint, a tiszta folyópartok látványa a pihenni vágyó kirándulók, horgászok által elvárás.
A kisvízfolyások és csatornák által szállított hordalék, levágott és kiszedett hínár összegyűjtése, valamint a mederben és a műtárgyak elő-és utófenekében felhalmozódott iszap eltávolítása a medrek vízlevezető-képességét javítja, a mederelfajulást csökkenti, illetve a műtárgyak esetében a víz ki- és bevezetéseit biztosítja.
A műtárgyak (pl.: zsilipek) karbantartása a védvonal védképességének fenntartásában jelentős szerepet tölt be, ezért kiemelt feladatként kezeljük. Az árvízvédelmi tartozékok (pl.: kisajátítási kövek, szelvénykövek, sorompók) karbantartása, kihelyezése, pótlása értékvédelmi és tulajdonjogi szempontból fontos.
A meredek töltés- vagy part rézsűk szilárd burkolattal (terméskő, beton lap) történő ellátása megakadályozza a rézsű megcsúszását, ugyanakkor hullámverés ellen védelmet is biztosít. Burkolattisztításkor a burkolatokon megjelenő lágy szárú növényzet folyamatos eltávolítását, fugázási és egyéb hibák folyamatos javítását, a burkolt rézsűről, illetve rézsűlábtól felhalmozott föld kitermelését végezzük el.
Magasépítmények karbantartása során az őrtelepek, raktárak, védelmi központok felépítményeinek kőműves és festési, valamint egyéb fenntartási munkáit valósítjuk meg.
Földmunka során tereprendezéseket, töltéskoronák domborítását, a fenntartósávokban a közlekedést segítő tereprendezést, a kritikus útvonalak javítását hajtjuk végre, valamint a vízfolyások mentén a rézsűk suvadását állítjuk helyre.
Az Igazgatóság kezelésében, üzemelésében lévő ingatlanok, folyószabályozási művek újbóli, folyamatos felmérése a modern technológiával a pontosabb, precízebb ingatlan-nyilvántartást és hatékonyabb ingatlan gazdálkodást tesz lehetővé. Vízfolyások, védművek felmérése az azokban bekövetkezett állapotváltozások miatt szükséges és indokolt.
Ár- és belvízvédekezéskor használt kis-, közepes- és nagyteljesítményű mobilszivattyúk, aggregátorok és egyéb gépek szakszerű karbantartása az azonnali bevethetőség érdekében kiemelten fontos.
Téli időszakban a területünkön lévő kisvízfolyások, csatornák, ár- és belvízvédelmi elzáró és szakaszoló műtárgyainak, védtöltés és szivattyútelep tartozékok jégtelenítését és karbantartását végezzük.
A közfoglalkoztatás kapcsán felmerült többlet adminisztrációs munkák (pl.: nyilvántartások vezetése, jelentések összeállítása), valamint előkészítési, ellenőrzési, irányítási, felmérési feladatok elvégzése az egész Igazgatóság területén a közfoglalkoztatási programok végrehajtása érdekében szükséges.
Előre nem látható események (pl. ár- és belvízvédekezés, rongálások, lopások, állásidő, takarítás, portaszolgálat, gépkarbantartás) kapcsán felmerülő feladatok ellátását szükség esetén el kell végezni.
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400