Szanazugi árvízvédelmi központ fejlesztése és a Tulcai zsilip és vízgépészeti berendezéseinek rekonstrukciója

A projekt bemutatása

A Nagyváradi Vízügyi Igazgatóság együttműködve a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatósággal sikeresen pályázott a ,,Szanazugi árvízvédelmi központ fejlesztése és a Tulcai zsilip és vízgépészeti berendezéseinek rekonstrukciója” című projekttel az Interreg V-A Románia-Magyarország Programban.
A beruházás összköltségvetése közel 2 millió euró, ebből a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság részére 669 ezer euró áll rendelkezésére, melyet a Szanazugi árvízvédelmi központ teljes körű rekonstrukciójára fordít, a román partnerre eső 1,3 millió euróból pedig a Tulcai zsilip és annak vízgépészeti berendezéseinek fejlesztése valósul meg.


Projekt jellemző adatai

Kedvezményezettek:
Vezető Partner: Administraţia Bazinală de Apă Crişuri (ABAC)
Projekt Partner: Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖVIZIG) partnersége
Projekt címe: Szanazugi árvízvédelmi központ fejlesztése és a Tulcai zsilip és vízgépészeti berendezéseinek rekonstrukciója
Projekt azonosító száma: ROHU 28
Szerződött támogatási összeg: összesen:1 961 546,22 EUR,

  • román rész: 1 291 991,86 EUR, melyből

ERFA hozzájárulás:1 098 193,08 EUR
Állami támogatás: 167 946,03 EUR
Önerő: 25 852,75 EUR

  • magyar rész: 669.554,36 EUR, melyből

ERFA hozzájárulás: 569 121,20 EUR
Állami támogatás: 100 433,16 EUR
Önerő: 0 EUR
Támogatás %-os mértéke: 100% a magyar oldali kedvezményezettnek;
98% a román kedvezményezettnek
Projekt kezdő időpontja: 2018.07.01.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.06.30.

A projekt céljai

Összhangban a 2003-ban létrejött Vízügyi Egyezmény szándékaival, a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság román partnerével közösen, többszöri egyeztetés és felettes szerveik jóváhagyása után nyújtotta be az Interreg V-A Románia – Magyarország Programba pályázatát „Szanazugi árvízvédelmi központ fejlesztése és a Tulcai zsilip és vízgépészeti berendezéseinek rekonstrukciója” címmel, 5/b beruházási prioritásban, melynek célja az együttműködés a kockázat-megelőzés és a katasztrófakezelés.

Elérni kívánt célok:

  • a közös árvízvédekezés hatékonyságának kezelése,
  • a mentesített ártéri öblözetek árvízvédelmi biztonságának a növelése,
  • a védekezés infrastrukturális létesítményeinek korszerűsítése, fejlesztése.

Az elmúlt évek ár- és belvíz problémái megerősítették azt a korábbi tapasztalatot, hogy Magyarország és ezen belül Békés megye lakosságának együtt kell élni az árvíz és a belvíz szinte évente visszatérő, gyakran együttes fenyegetettségével.
A Szanazugi árvízvédelmi védelmi központ funkcióját tekintve - árvíz idején - elsődleges irányító központ. A veszély elhárításához szükséges erőforrás (ember, anyag, gép) ide érkezik és a védekezési munkák helyi irányítása innen történik, ugyanakkor a védekezést irányító létszám munkakörülményeit és pihenését is biztosítja. Felújítással az épület funkciója bővül, magyar-román vezetői szintű szakmai találkozók, bizottsági üléseknek a színtere lesz.

A projekt megvalósulásával román és magyar oldalon összesen 146 790 főnek fog az árvízi biztonsága növekedni.
A "Szanazugi árvízvédelmi központ fejlesztése és a Tulcai zsilip és vízgépészeti berendezéseinek rekonstrukciója" projekt az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretében valósul(t) meg (www.interreg-rohu.eu), az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint a programban résztvevő két tagállam társfinanszírozásával. A program célja közös román-magyar projektek finanszírozása, amelyek közös megközelítést, valamint innovatív megoldásokat követelnek, a határ mindkét oldalán felmerülő igények kiszolgálására, hozzájárulva ezáltal a jogosult terület fenntartható fejlődéséhez.

A "Szanazugi árvízvédelmi központ fejlesztése és a Tulcai zsilip és vízgépészeti berendezéseinek rekonstrukciója" weboldal tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.