„Körösladány 035/13 és 035/14 hrsz-ú területek kármentesítése”
KEOP-7.2.4.0/09-2009-0021
(projektfejlesztés)
Gyengénlátók  
 

Tervezett célok

Az elvégzett vizsgálatok eredményei alapján megállapítható, hogy a terület fő szennyezője a talajvízben oldott és talajhoz kötött formában is jelenlévő klórozott etilének és etánok.

A projekt célkitűzése a terület kármentesítési infrastruktúrájának kiépítése és a kármentesítés folyamatának intenzív megindítása, automatikussá tétele. A célkitűzést a projekt az alábbi részcélok teljesítésével kívánja elérni:

  • A már elszennyezett talajban és talajvízben a szennyezőanyagok koncentrációjának intenzív csökkentése 2015-ig.
  • A szennyeződés utánpótlásának meggátolása a talajszennyeződési gócok felszámolásával.
  • A teljes talaj és talajvíztömeg végleges kezelését és aktív üzemeltetés nélküli folytatását lehetővé tévő folyamatok beindítása.
  • A helyiek életkörülményeiben bekövetkező változások megakadályozása.

A projektjavaslat számszerűsített célértékeit (indikátorait) az alábbi táblázat foglalja össze.


Mutató neve
Mérték-egység Kiinduló érték A projekt megvalósulása: 2015 2015 Fenntartási időszak vége:
2020 *
1.  A kármentesítés során megtisztított terület nagysága m2 0 7 353 7 353 7 353
2.  A megtisztított földtani közeg (iszap) mennyisége m3 0 2 200 2 200 2 200
3.  A megtisztított felszín alatti víz mennyisége * m3 0 9 600 9 600 9 600
4.  Közvetlenül érintett humánreceptorok száma db 100 0 0 0
5.  Közvetve érintett humánreceptorok száma db 13 397 0 0 0
6.  Szennyező anyagok koncentrációjának csökkenése a felszín alatti vízben
Króm (III)
Nikkel%
%0
0100
100100
100100
100
7.  Szennyező anyagok koncentrációjának csökkenése a földtani közegben
Króm (III)%0100100100