„Körösladány 035/13 és 035/14 hrsz-ú területek kármentesítése”
KEOP-7.2.4.0/09-2009-0021
(projektfejlesztés)
Gyengénlátók  
 

Tervezett beavatkozások

A többszempontú értékelés eredményeként kiválasztott megvalósítandó projektváltozat lényege: a területen található talajprizmában lévő hulladékanyag válogatás nélkül előkezelő telepre történő szállítása, majd előkezelő telepen történő szétválogatása és stabilizálása.

A kiválogatott és előkezelt hulladékok (EWC 040108, EWC 190699 és EWC 190699) végleges elhelyezése vagy hasznosítása. A régi anyaggödör aljáról a szennyezett iszap (EWC 040106) kitermelése, víztelenítése, elszállítása előkezelő helyre, majd előkezelést, illetve stabilizálást követően hulladéklerakóba történő végleges lerakása. (ex situ off site).

Továbbá a szennyezett talajvíz hidraulikus kitermelése és tisztítása, és a terület helyreállítása. A kármentesítéssel érintett területeket az alábbi technológiai helyszínrajz szemlélteti.

Helyszínrajz