Kisdelta  árvízi  szükségtározó  korszerűsítése

TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK

1. Megnyitás: Olyan korszerű árvízbeeresztő műtárgy kialakítása, hogy a tározóba az árvíz beeresztésekor a beeresztés alatti folyószakasz árvízszintje ne haladjon meg egy előre meghatározott értéket.

2. Leürítés: Korszerű, gravitációs vízlevezetést biztosító műtárgy létesítése.

3. A műtárgyak megközelítését biztosító szilárd burkolatú út megépítése töltésfejlesztés megvalósításával.

4. Ultrahangos vízhozammérő hely (távjelző) kialakítása a Fekete-Körös bal partján a tározóba bevezetett vízmennyiség meghatározásához.

5. A tározónyitás irányító központjaként is üzemelő Itceéri gátőrház rekonstrukciója. Gépek, eszközök beszerzése a tározó és létesítményeinek fenntartásához, üzemirányítás technikai hátterének biztosításához.