Kisdelta  árvízi  szükségtározó  korszerűsítése

A PROJEKT JELLEMZŐ ADATAI

Kedvezményezett:

Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Gyula


A projekt nagysága:
1. forduló (előkészítés) költsége: 144.324.750 Ft
2. forduló (megvalósítás) tervezett költsége: 3.752.979.873 Ft

A projekt az Európai Unió támogatásával, Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Az első forduló (előkészítés) 2009 áprilisától - 2011 februárjáig tart.
A második forduló ütemezése 2011 májusától - 2015 márciusáig tervezett.


Az előkészítési fázisban megvalósuló tevékenységek:

        - közbeszerzési dokumentációk készítése
        - közbeszerzési eljárások közzététele,
        - értékelések, eredményhirdetések, szerződéskötések

        - Talajmechanikai szakvélemény
        - Kisminta kísérlet
        - Előzetes Környezeti Hatásvizsgálat
        - Megnyitási hely korszerűsítésének vízjogi engedélyes terve
        - Megnyitási hely korszerűsítésének kiviteli és ajánlati tervei
        - Kisajátítási terv
        - Termőföld más célú hasznosítására vonatkozó terv

        - Megnyitási hely korszerűsítésének vízjogi létesítési engedélye
        - Vízvisszavezető műtárgyhoz vezető burkolt út és töltéserősítés vízjogi
          létesítési engedélye
        - Vízvisszavezető műtárgy vízjogi létesítési engedélyének meghosszabbítása
        - Földhivatali engedélyek megszerzése

        - Megnyitási hely korszerűsítése, építéséhez szükséges területek
          megvásárlásához, szakértő által.

       Az előkészítési munka kezdetétől a befejezéséig tartó projekt menedzsmenti
       feladatok ellátása a Kedvezményezett részéről.