Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Országos Vízügyi Főigazgatóság
Gyengénlátóknak
Címünk:
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
Központi állandó ügyelet:
Mobil: 36-30-937-7057

Vízhasznosítás

Jogszabályok

 • 1995. évi LVII. törvény – a vízgazdálkodásról az alábbiak szerint definiálja a mezőgazdasági vízszolgáltatást: a mező- és erdőgazdasági művelés alatt álló területek öntözését, a halastavak és egyéb mezőgazdasági vízhasználat vízellátását szolgáló, továbbá a mezőgazdasági vízszolgáltatási rendszerhez kapcsolódó, egyéb célú vízigények kielégítésére irányuló tevékenység”.
  A törvény részletezi a mezőgazdasági vízszolgáltatási díjat is; 15/F. §  (1)  Aki mezőgazdasági vízszolgáltatást vesz igénybe, a szolgáltató részére mezőgazdasági vízszolgáltatási díjat fizet. Az állam az öntözési, rizstermelési és halgazdasági vízhasználat vízszolgáltatási díját kormányrendeletben meghatározottak szerint átvállalhatja. (3) A mezőgazdasági vízszolgáltatási díjat a rendelkezésre állást biztosító alapdíjból és a felhasznált vízmennyiséggel arányos díjból álló kéttényezős díjként, vízszolgáltatási idényre, időarányosan kell megállapítani.”
 • 115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet a mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről 2014. május 26-tól térítésmentes vízszolgáltatást vezetet be, központi finanszírozással, aminek értelmében a keletkező költségeket az állam téríti meg a központ költségvetésből.
 • 2016. október 1-én hatályba lépett a 232/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet, mely a 115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításaként megszűnteti a teljes térítésmentesség, azonban az állam nem egyszerre hárítja át az összes költséget a vízhasználóra, hanem egyfajta fokozatossággal, lépcsőzetesen „terheli” át. A mezőgazdasági vízhasználó az állandó és változó költségek meghatározott részét (%-át) a szolgáltatónak (115/2014. IV3) Korm. rendelet 8.§) az alábbiak szerint fizetik meg:
    2017 2018 2019 2020 2021 2022
  Állandó kts. 10% 20% 30% 40% 50% 50%
  Változó kts. 50% 50% 100% 100% 100% 100%

  A fennmaradó költségrész finanszírozása, továbbiakban is állami költségvetésből történik, így 2021-re az alapdíj 50%-át a központi költségvetés, míg a fennmaradó 50%-át és a változó díj 100%-át a vízhasználó fogja megfizetni az üzemeltető részére.
 • 2019. január 1-én hatályba lépett 288/2018. (XII.21.) Korm. rendelet, mely a 115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításaként bevezeti, hogy a halastavi vízhasználó 1500 Ft/hektár díjat fizet a vele közvetlen kapcsolatban álló mezőgazdasági vízszolgáltatónak. A hektár alapú díj megfizetését követően a halastavi vízhasználók jogosultak a jogerős vízjogi üzemeltetési engedélyükben szereplő lekötött vízmennyiség felhasználására az idény során.
 • Az öntözési idényt a 2/1997. (II.18.) KHVM rendelet a következőképpen definiálja: A vízhasznosítási idény öntözés esetén március 1. napjától október 31. napjáig, tógazdálkodásnál március 1. napjától november 30. napjáig, a téli vízellátás december 1. napjától február 28. napjáig tart. Az üzemeltető és a vízhasználó az igazgatóság hozzájárulása esetén ettől eltérő időpontban is megállapodhatnak.”

 

Öntözőrendszerek és üzemeltetésük

Öntözőrendszerek a KÖVIZIG területén


A KÖVIZIG működési területén található öntözőrendszerek és öntözőfürtök által lehatárolt terület közel 270 ezer hektár. A kizárólagos állami tulajdonú rendszerek mellett a 2013. évi CCXLIX. törvény értelmében 2014-től igazgatóságunk vagyonkezelésébe kerültek a forgalomképes állami tulajdonú rendszerek. Az illetékességi területünkön a KÖVIZIG mellett három további szolgáltató végez mezőgazdasági vízszolgáltatást az alábbi rendszerekben:

Mezőgazdasági vízszolgáltatást végző szolgáltatók

 

Engedélyes- és ténylegesen kiszolgáltatott vízmennyiségek (em³) a KÖVIZIG területén (2006-2021)

 

Engedélyes- és ténylegesen megöntözött területek a KÖVIZIG területén (2006-2021)

 

Szántó, rizs hasznosítású vízshasználatok száma: 293 db (49,77 millió m³/év)
Halastavi vízszolgáltatások, halastavak száma: 14 db (40,44 millió m³/év)
Ökológiai vízhasználatok száma: 3 db (9,92 millió m³/év)
Öntözőrendszerek hatásterülete: 269 443 ha
Öntözési célú szivattyútelepek száma: 12 db - 3 db kizárólagos állami tulajdon + 9 db forgalomképes (10,6 m³/s + 33,7 m³/s = 44,3 m³/s)

Mezőgazdasági vízszolgáltatást igénybe vevő szerződött vízhasználók részére, a vízmennyiség elszámolásához szükséges "Vízfelhasználást igazoló dokumentum" letölthető innen.

Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400