Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Országos Vízügyi Főigazgatóság
Gyengénlátóknak
Címünk:
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
Központi állandó ügyelet:
Mobil: 36-30-937-7057

Adatszolgáltatás

VÍZRAJZI ADATOK IGÉNYLÉSE
az Országos Vízügyi Főigazgató 10/2022 (OVF) számú
utasítása alapján

Az adatigénylés módja:
A közérdekű adat megismerése iránti igényt szóban, írásban vagy elektronikus úton lehet benyújtani. Az Adatigénylőnek minden esetben - szóbeli kérelem esetén is - adatigénylő lapot kell kitölteni, amit a vizrajz@kovizig.hu e-mail címre kell továbbítania. Az adatigénylő lap az Igazgatóság honlapjáról letölthető (www.kovizig.hu)

Az adatigénylés az alábbiak szerinti érkezhet be:
- Szóban: Az adatigénylés szóban is előterjeszthető. Szóban előterjesztett adatigénylés esetén az Adatkezelő adminisztrációt végző foglalkoztatottja tölti ki az Adatigénylő lapot, amelyet – tartalmának jóváhagyásaként – a személyesen megjelent Adatigénylő aláír. 
- Írásban, elektronikus úton:
Az írásban előterjesztett adatigénylés iránti kérelem történhet az Adatigénylő által írt formában vagy az Adatkezelő honlapjáról letölthető, illetve az Adatkezelőtől beszerezhető Adatigénylő lap kitöltésével, majd azt követően az Adatkezelő részére elektronikus vagy írásos (postai kézbesítés, személyes behozatal útján) módon történő megküldésével, illetve benyújtásával.

Az adatszolgáltatási szabályzat változása nyomán a közérdekű adatok szolgáltatása alapvetően ingyenessé vált. Tehát a nyers, nem feldolgozott adatok térítésmentesen igényelhetők.


Adatkezelő a 10/2022 OVF utasításban foglalt előírások, valamint az Info tv. 29. § (4) és (5) bekezdései alapján a költségtérítésről szóló Korm. rendelet szerint az adatigénylésben foglaltak teljesítéséért költségtérítést állapíthat meg, és arról az adatigénylés beérkezését követő 15 napon belül írásban tájékoztatja az Adatigénylőt.

Költségtérítés abban az esetben állapítható meg, ha:

a) az adatigénylés teljesítése az Adatkezelő alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, vagy
b) az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az Adatigényló másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, illetve
c) a költségtérítés mértéke meghaladja a költségtérítésről szóló Korm. rendeletben meghatározott összeget.

Abban az esetben, ha az Adatigénylő adatokba való helyszíni betekintést kér (adatáttekintés, adatkiírás), akkor az Igazgatóságon a Vízrajzi Monitoring Osztály adattárosát kell megkeresnie, aki előzetes időpont egyeztetés után az Igazgatóság Vízrajzi Adattárában megkeresi számára a kért dokumentumot és személyes jelenlétével biztosítja a dokumentum sértetlenségét. Idegen hozott adathordozóra másolni tilos.

 

Adatigénylő lap: Letöltés

Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400