Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Címünk:
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
Központi állandó ügyelet:
Mobil: 36-30-937-7057

Adatszolgáltatás

2016. évtől igazgatóságunkon a 6/2016. számú Főigazgatói Utasítás szerint szolgáltatjuk a vízrajzi adatokat. Az adatigénylés megkezdéséhez kérjük az alább elhelyezett letölthető adatigénylő lapot szíveskedjen kitölteni, majd a vizrajz@kovizig.hu email címre elküldeni.

A vízrajzi adatokra való valamennyi megrendelés számlaköteles. Ez alól kivételt képez a hallgatói adatigénylés a megadott feltételek teljesülése mellett (lásd c. pont).

A vízrajzi adatigények és adatszolgáltatások típusai:

  a. Adatbázisból közvetlenül elérhető (idősor jellegű) adatok: Az adatszolgáltatás számítási alapegysége az állomásév. Az adatszolgáltatás minimum díja 10.000 Ft + 27% ÁFA (25 állomásév díja). Az adatszolgáltatás díja az igényelt adatok mennyiségétől függ, annak pontos összegét minden esetben az adatszolgáltatás visszaigazolása levél fogja tartalmazni.

  b. Adatbázisból közvetlenül nem elérhető adatok: Az adatbázisból közvetlenül nem elérhető adatok és információk (statisztikai feldolgozások, előrejelzések, állapotértékelések, előrejelzések, térképi ábrázolások, stb.) szolgáltatásának teljesítésekor a díjszabás a mindenkor hatályos mérnöknap díja arányos része szerint történik. Ebben az esetben a Magyar Mérnöki Kamara mérnöki díjszabás táblázata (beosztott mérnök munkanap díja) a számítás alapja (http://www.mmk.hu).

  c. Hallgatói adatigénylés: A hallgató az adatszolgáltatás ellenértékét a költségtérítés megtérítése helyett az adatok felhasználásával készített szakdolgozat, diplomamunka, TDK- és PhD értekezés (továbbiakban együttesen: dolgozat) nyomtatott vagy digitális példányának átadásával teljesíti. A hallgató az Adatigénylő laphoz köteles csatolni az oktatási intézmény illetékes vezetője (tanszékvezető, intézetvezető, igazgató) által kiadott igazolást az alábbi tartalommal:
  - hallgatói/tanulói jogviszony igazolása;
  - dolgozat címe és leadási határideje;
  - a dolgozat feladatkiírása.

  A hallgató kötelezettséget vállal arra, hogy a dolgozatot a leadási határidőt követő 15 napon belül az Igazgatóság részére megküldi. Amennyiben ez a vállalt határidőre, valamint a felszólításban megjelölt időpontra nem történik meg, úgy az adatszolgáltatás díja a hallgató részére kiszámlázásra kerül.

Honlapunk vízrajz menüjében, az állomáshálózati adatok szekcióban tájékozódhat a jelenleg működő állomásainkról.


Adatigénylő lap Letöltés
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400