Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Országos Vízügyi Főigazgatóság
Gyengénlátóknak
Címünk:
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
Központi állandó ügyelet:
Mobil: 36-30-937-7057

Hírek

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

2020.07.16. 07:58

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság /5700 Gyula, Városház utca 26. sz./
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
GEODÉZIAI ÉS TÉRINFORMATIKAI ÜGYINTÉZŐ 1
munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 5700 Gyula, Városház utca 26.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény és a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII.13.) Korm. rendelet rendelkezései, valamint a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság vonatkozó belső szabályozói az irányadók.

A munkakör a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A §-a alapján 3 hónap próbaidő megállapításával tölthető be.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a benyújtott pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

Pályázati feltételek:
-    magyar állampolgárság,
-    magyarnyelv-tudás,
-    cselekvőképesség,
-    büntetlen előélet,
-    középfokú szakirányú végzettség (földmérő technikus; földmérő és térinformatikai technikus; földmérő, földügyi és térinformatikai technikus, stb.)
-    számítógép felhasználói ismerete.

A munkakör betöltésének feltétele 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amelyet a pályázati anyaghoz nem kell csatolni.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
-    AutoCAD, Civil3D szoftverek ismerete, használata,
-    ArcGIS szoftver ismerete, használata,
-    ITR szoftver ismerete, használata,
-     építőmérnöki alapismeretek,
-     angol nyelvtudás,
-     B kategóriás jogosítvány

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
-    mérnökgeodéziai és egyéb célú földmérési és térképészeti munkákban való részvétel,
-    ingatlan-nyilvántartási célú földmérési munkákban való részvétel,
-    térinformatikai adatfeldolgozás/kezelés, adatbázisok naprakészen tartása,
-    szakmai, szakági feladatok ellátása.

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
-    részletes szakmai önéletrajz,
-    a szükséges iskolai végzettséget igazoló és egyéb okiratok, bizonyítványok másolata,
-    motivációs levél,
-    nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a jelen pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 31.

A pályázat benyújtásának módja:

•    Személyesen vagy postai úton :
(a borítékon a „Árvízvédelmi és Folyószabályozási Osztály” szöveg feltüntetésével)
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Igazgatási és Jogi Osztály
5700 Gyula, Városház utca 26.

A pályázati kiírással kapcsolatos további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:

Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Igazgatási és Jogi Osztály
5700 Gyula, Városház utca 26.
Tel.: 66/526-400
Email: kovizig@kovizig.hu

A pályázati felhívás közzétételre kerül az Igazgatóság honlapján (www.kovizig.hu) is. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Igazgatóság honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 21.

2020. július 10.


                                Szabó János
                                   igazgató

Vissza a hírekhez
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400