Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Címünk:
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
Központi állandó ügyelet:
Mobil: 36-30-937-7057

Hírek

PÁLYÁZAT

2019.05.29. 15:01

Országos Vízügyi Főigazgatóság

JOGI REFERENS
munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 27.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (továbbiakban OVF) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-nak megfelelően pályázatot hirdet jogi referens munkakör határozatlan időre történő betöltésére.

A munkakör a Jogi Osztály vezetőjének közvetlen irányítása alá tartozik.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Munkavégzés helye: 1012 Budapest, Márvány utca 1/d.
A munkakörbe tartozó feladatok:

Végrehajtja a Jogi Osztály feladatköréhez kapcsolódó jogi feladatokat. Ennek keretében:
•    polgári jogi szerződések készítése, véleményezése;
•    jogi tanácsadás, jogi szakvélemények, állásfoglalások készítése;
•    részvétel jogszabályok előkészítésében;
•    a Főigazgatóság jogi képviseletének biztosítása;
•    a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.), a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet, a vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, és egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 366/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet szerinti alaptevékenység jogi támogatása a szakterületek részére;
•    jogi szakértelem biztosítása az európai uniós projektek előkészítési, megvalósítási, fenntartási időszakában felmerülő jogi vonatkozású feladatok ellátása során;
•    kapcsolattartás, egyeztetések lebonyolítása a projektekben közreműködő, illetve a projektek által érintett szervezetekkel, személyekkel a jogi vonatkozású feladatok ellátása során.

Pályázati feltételek:
•    egyetemi végzettség,
•    jogász végzettség,
•    magas szintű MS Office (Excel, Word,) ismeret,
•    büntetlen előélet és cselekvőképesség,
•    jó kommunikációs készség,
•    csapatmunkára alkalmasság,
•    magyar állampolgárság.

Előnyt jelent:
•    vízügyi szakmai ismeretek,
•    közigazgatásban szerzett tapasztalat,
•    jogi szakvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•    fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél,
•    végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai,
•    minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,
•    hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint (GDPR) az arra jogosult személyek megismerhetik,
•    érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy a megkéréséről szóló igazolás

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII.13.) Korm. rendelet az irányadó.

 A pályázatok benyújtásának módja, rendje:
A pályázatot 1 példányban személyesen vagy e-mail-en kell eljuttatni az „OVF jogi referens” jelige feltüntetésével az Országos Vízügyi Főigazgatóság Humánpolitikai Önálló Osztályra (1012 Márvány u. 1/D. V. em. 514. szoba, bejárat: Márvány u. 1/c alatt; 1253 Budapest, Pf. 56., palankay.patricia@ovf.hu)

A pályázati felhívással kapcsolatosan további felvilágosítás kérhető:
Általános kérdésekben: Palánkay Patrícia főosztályvezető-helyettes (palankay.patricia@ovf.hu) +36-1-225-44-00/10235 illetve
Szakmai kérdésekben: Dr. Elek Ádám főosztályvezető-helyettes (elek.adam@ovf.hu) +36-1-225-44-00/10080
A pályázat elbírálásának rendje:
Az előírt feltételeknek megfelelő, a benyújtott részletes szakmai önéletrajz és motivációs levél alapján alkalmasnak ítélt pályázókkal történt elbeszélgetést követő munkáltatói döntés.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 12.

A pályázatokat bizalmasan kezeljük, a pályázókat az eredményről írásban tájékoztatjuk. A meghirdetett munkakör eredményes pályázat esetén azonnal betölthető.

Vissza a hírekhez
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400