Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Címünk:
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
Központi állandó ügyelet:
Mobil: 36-30-937-7057

Hírek

PÁLYÁZAT KÖVIZIG

2019.05.30. 11:56

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság /5700 Gyula, Városház utca 26. sz./
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

VÍZVÉDELMI ÉS VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY
OSZTÁLYVEZETŐ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 5700 Gyula, Városház utca 26.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény és a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII.13.) Korm. rendelet rendelkezései, valamint a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság vonatkozó belső szabályozói az irányadók.

A munkakör a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A §-a alapján 3 hónap próbaidő megállapításával tölthető be.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. augusztus 5.

Pályázati feltételek:
-    magyar állampolgárság,
-    magyarnyelv-tudás,
-    cselekvőképesség,
-    büntetlen előélet,
-    szakirányú felsőfokú iskolai végzettség,
-    3 éves szakmai gyakorlat,
-    számítógép felhasználói ismerete.

A munkakör betöltésének feltétele 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amelyet a pályázati anyaghoz nem kell csatolni.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
-    a közigazgatásban szerzett gyakorlat,
-    idegennyelv ismeret (elsősorban angol),
-    vezetői, irányítói gyakorlat,
-    Magyar Mérnöki Kamarai nyilvántartás,
-    B kategóriás jogosítvány.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
-    az Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztálya (VVO) munkájának szervezése, szakmai irányítása, ellenőrzése;
-    vízminőségi kárelhárítás védelemvezető helyettesi feladatainak ellátása;
-    intézkedés, döntés, szakmai és elvi irányítás, ellenőrzés a VVO ügykörébe tartozó alábbi tevékenységek vonatkozásában: térségi vízgazdálkodással kapcsolatos feladatok; tervtárral, tanulmánytárral kapcsolatos, könyvtári, múzeumi feladatok; vízkészlet-gazdálkodással, integrált vízgazdálkodással, vízgazdálkodás fejlesztéssel kapcsolatos feladatok; holtág rehabilitációs feladatok; környezet-és vízminőség-védelemmel, környezeti kárelhárítással kapcsolatos feladatok; víziközmű szolgáltatással kapcsolatos feladatok; vízgyűjtő gazdálkodással kapcsolatos feladatok; az Országos Környezeti Kármentesítési Program feladatai.

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

-    részletes szakmai önéletrajz,
-    a szükséges iskolai végzettséget igazoló és egyéb okiratok, bizonyítványok másolata,
-    motivációs levél, vezetői elképzelés, koncepció bemutatása,
-    nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a jelen pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 20.

A pályázat benyújtásának módja:

•    Személyesen vagy postai úton (a borítékon a „VVO osztályvezető” szöveg feltüntetésével):
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Igazgatási és Jogi Osztály
5700 Gyula, Városház utca 26.

A pályázati kiírással kapcsolatos további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:

Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Igazgatási és Jogi Osztály
5700 Gyula, Városház utca 26.
Tel.: 66/526-400
Email: kovizig@kovizig.hu

A pályázati felhívás közzétételre kerül az Igazgatóság honlapján (www.kovizig.hu) is. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Igazgatóság honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 22.

2019. május 29.


                            Szabó János
                            igazgató

Vissza a hírekhez
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400