Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Címünk:
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
Központi állandó ügyelet:
Mobil: 36-30-937-7057

Hírek

PÁLYÁZAT

2019.05.28. 13:16

Országos Vízügyi Főigazgatóság
Vagyongazdálkodási Főosztály
Vagyongazdálkodási Osztály

ÜZEMFENNTARTÁSI REFERENS
munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2019.06.21.
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-nak megfelelően - pályázatot hirdet az intézmény Vagyongazdálkodási Főosztály, Vagyongazdálkodási Osztály üzemfenntartási referens munkakör - határozatlan időre történő - betöltésére.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Munkavégzés helye: 1012 Budapest Márvány u.1/D. (esetenként vidéki utazás)

A munkakörbe tartozó feladatok:
•    A vízügyi ágazat ingatlanjain végzett magasépítési beruházási és felújítási munkák szakmai felügyelete,
•    Felépítményes ingatlanokkal kapcsolatos műszaki szempontú adatbázis kialakítása és folyamatos karbantartása,
•    Közreműködés az OVF által bonyolított építési munkákkal kapcsolatos beszerzési és közbeszerzési eljárások műszaki dokumentációjának elkészítésében,
•    Szakmai értékelések és hatékonysági elemzések elkészítése,
•    Felügyeleti szervek felé történő adatszolgáltatások elkészítése,
•    Fejlesztési feladatokkal kapcsolatos felmérések és előterjesztések elkészítése,
•    Energiahatékonysággal kapcsolatos feladatok ellátása,
•    OVF által bonyolított beruházások adatainak összegyűjtése és ehhez kapcsolódóan a Központi Állami Beruházás Ellenőrzési Rendszerben (KÁBER) adatszolgáltatási feladatok teljesítése,
•    A vízügyi ágazat gép, berendezés, műszaki szakmai eszköz állományával kapcsolatos nyilvántartás kidolgozásában történő közreműködés, annak aktualizálása, központosított eszköz és készletbeszerzések tervezése, előkészítése és koordinálása,
•    Vagyongazdálkodási értékelő - elemző előterjesztések és anyagok elkészítése,
•    Szakterületi szabályzók elkészítésében történő közreműködés, jogszabály és szerződéstervezetek véleményezése.Pályázati feltételek:
•    felsőfokú (BSc/MSc) műszaki/gazdaságtudományi, elsődlegesen építész/építőmérnöki végzettség,
•    legalább 3 éves szakmai gyakorlat elsősorban műszaki/építési szakmai szakterületen,
•    magas szintű számítógépes ismeretek: Windows, Word, Excel, PowerPoint,
•    B-kategóriára érvényes vezetői engedély, vezetési gyakorlat,
•    magyar állampolgárság,
•    cselekvőképesség.
Tevékenységét a Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Főosztály vagyongazdálkodási osztályvezetőjének közvetlen alárendeltségében végzi.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•    TERC építőipari költségvetés készítő program ismerete,
•    KÁBER rendszer ismerete
•    műszaki ellenőri jogosultság,
•    épületgépészeti kivitelezésben való jártasság,
•    építési projektekben szerzett gyakorlat,
•    terhelhetőség, pontosság, rugalmasság, megbízhatóság,
•    központi költségvetési/államigazgatási szervnél szerzett minimum 2 év szakmai gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•    a pályázó szakmai életútját bemutató, fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél (bruttó fizetési igény megjelölésével),
•    a kinevezési feltételek fennállását igazoló okiratok másolata (iskolai végzettség, szakképzettség),
•    3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata, amely igazolja azt is, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
•    a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII.13.) Korm. rendelet az irányadó.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot kérjük elektronikus úton benyújtani a palankay.patricia@ovf.hu és másolatban a horvath.gabor@ovf.hu email címre „OVF üzemfenntartási referens” jelige feltüntetésével.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A pályázat elbírálását követően azonnal betölthető, 3 hónap próbaidő kikötése mellett.


A pályázat elbírálásának rendje:
Az előírt követelményeknek megfelelő, benyújtott önéletrajz és motivációs levél alapján az alkalmasnak ítélt pályázókkal történt elbeszélgetést követően történik a munkáltatói döntés. Érvénytelen a hiányosan vagy késve benyújtott pályázat.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019.07.05.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt:
Palánkay Patrícia osztályvezető a 06-1-225-4400/10-235 telefonszámon és
Horváth Gábor főosztályvezető-helyettes a 06-1-225-4400/10-271 telefonszámon.

Vissza a hírekhez
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400