Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Címünk:
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
Központi állandó ügyelet:
Mobil: 36-30-937-7057

Hírek

PÁLYÁZAT

2019.04.25. 10:57

Országos Vízügyi Főigazgatóság

FOLYÓ- ÉS TÓGAZDÁLKODÁSI REFERENS
munkakör betöltésére


A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 21.
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-nak megfelelően pályázatot hirdet folyó-és tógazdálkodási referens munkakör határozatlan időre történő betöltésére.

Tevékenységét az Árvízvédelmi Főosztály, Árvízvédelmi Osztály osztályvezetőjének közvetlen alárendeltségében végzi.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Munkavégzés helye: 1012 Budapest, Márvány utca 1/D.

A munkakörbe tartozó feladatok:
•    A vízügyi ágazat folyógazdálkodási feladatainak szakmai felügyelete,
•    Felügyeleti szervek felé történő adatszolgáltatások elkészítése,
•    Fejlesztési feladatokkal kapcsolatos felmérések és előterjesztések elkészítése,
•    EU-s projektekben való műszaki felügyelet,
•    Az Országos Műszaki Irányító Törzs (OMIT) ügyeleti feladatainak ellátása,
•    Szakterületi szabályzók elkészítésében történő közreműködés, jogszabály és szerződéstervezetek véleményezése.

Pályázati feltételek:

•    felsőfokú (BSc/MSc) műszaki végzettség, építőmérnöki végzettség,
•    legalább 3 éves szakmai gyakorlat elsősorban műszaki/építési szakmai szakterületen,
•    magas szintű számítógépes ismeretek: Windows, Word, Excel, PowerPoint,
•    magyar állampolgárság,
•    cselekvőképesség.

Előnyt jelent:

•    folyógazdálkodási szakterületen végzett tevékenység,
•    bármely folyógazdálkodási, folyószabályozási területen szerzett szakvizsga
•    B-kategóriára érvényes vezetői engedély, vezetési gyakorlat,
•    jó kommunikációs képesség,
•    terhelhetőség, pontosság, rugalmasság, megbízhatóság,
•    központi költségvetési/államigazgatási szervnél szerzett minimum 2 év szakmai gyakorlat.
•    nyelvvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•    fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél
•    iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata,
•    amennyiben a pályázó a pályázatot elnyeri, szükséges 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példányának benyújtása,
•    nyilatkozat, hogy a pályázat dokumentumait a bírálók megismerhetik.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvényben és a 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

•    a pályázat elbírálását követően azonnal, 3 hónap próbaidő kikötése mellett.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Palánkay Patrícia főosztályvezető-helyettes nyújt a 06-1-225-4400/10235 telefonszámon és Bognár Zoltán osztályvezető a 06-1-225-4400/10144 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot elektronikus úton Palánkay Patrícia főosztályvezető-helyettes részére a palankay.patricia@ovf.hu E-mail címen keresztül (OVF folyó-és tógazdálkodási referens) jelige feltüntetésével.

A pályázat elbírálásának rendje:

Az előírt követelményeknek megfelelő, benyújtott önéletrajz és motivációs levél alapján az alkalmasnak ítélt pályázókkal történt személyes elbeszélgetést követő munkáltatói döntés. A pályázókat a pályázat elbírálásának eredményéről írásban tájékoztatja, egyben a pályázati dokumentációk törlésre, illetve megsemmisítésre kerülnek. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Vissza a hírekhez
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400