Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Címünk:
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
Központi állandó ügyelet:
Mobil: 36-30-937-7057

Hírek

PÁLYÁZAT

2019.04.18. 07:40

Országos Vízügyi Főigazgatóság

GÉPÉSZETI REFERENS
munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 14.
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-nak megfelelően pályázatot hirdet gépészeti referens munkakör határozott időre (2021.12.31-ig) történő betöltésére.

Tevékenységét a Folyógazdálkodási Osztály osztályvezető közvetlen alárendeltségében végzi.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Munkavégzés helye: 1012 Budapest, Márvány utca 1/D.

A munkakörbe tartozó feladatok:
•    A vízügyi ágazat védelmi gépészeti feladatainak szakmai felügyelete,
•    Felügyeleti szervek felé történő adatszolgáltatások elkészítése,
•    Fejlesztési feladatokkal kapcsolatos felmérések és előterjesztések elkészítése,
•    EU-s projektekben való műszaki felügyelet,
•    Az Országos Műszaki Irányító Törzs (OMIT) ügyeleti feladatainak ellátása,
•    Szakterületi szabályzók elkészítésében történő közreműködés, jogszabály és szerződéstervezetek véleményezése.


Pályázati feltételek:

•    felsőfokú (BSc/MSc) műszaki végzettség, gépészmérnöki végzettség,
•    legalább 3 éves szakmai gyakorlat elsősorban műszaki/gépészeti szakmai szakterületen,
•    magas szintű számítógépes ismeretek: Windows, Word, Excel, PowerPoint,
•    magyar állampolgárság,
•    cselekvőképesség.


Előnyt jelent:

•    vízgépészeti szakterületen végzett tevékenység,
•    vízgépészeti területen szerzett szakvizsga
•    B-kategóriára érvényes vezetői engedély, vezetési gyakorlat,
•    jó kommunikációs képesség,
•    terhelhetőség, pontosság, rugalmasság, megbízhatóság,
•    központi költségvetési/államigazgatási szervnél szerzett minimum 2 év szakmai gyakorlat.
•    nyelvvizsgaA pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•    fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél
•    végzettséget, szakképzettséget, nyilvántartásba vételt tanúsító okiratok másolatai
•    a feltételek között szereplő tapasztalat, gyakorlat hitelt érdemlő igazolása
•    három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
•    minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvényben és a 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

A pályázatok benyújtásának módja, rendje:
Elektronikus úton Palánkay Patrícia osztályvezető részére a palankay.patricia@ovf.hu E-mail címen keresztül.

A pályázati felhívással kapcsolatosan további felvilágosítás kérhető:
Általános kérdésekben: Palánkay Patrícia főosztályvezető-helyettes asszonytól (palankay.patricia@ovf.hu) +36-1-225-44-00/10235 illetve
Szakmai kérdésekben: Bognár Zoltán osztályvezető úrtól (bognar.zoltan@ovf.hu) +36-1-225-44-00/10144
A pályázat elbírálásának rendje:
Az előírt feltételeknek megfelelő, a benyújtott önéletrajz alapján alkalmasnak ítélt pályázókkal történt elbeszélgetést követő munkáltatói döntés.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 28.

A pályázatokat bizalmasan kezeljük, a pályázókat az eredményről írásban tájékoztatjuk. A meghirdetett munkakör eredményes pályázat esetén azonnal betölthető.

Vissza a hírekhez
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400