Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Címünk:
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
Központi állandó ügyelet:
Mobil: 36-30-937-7057

Hírek

PÁLYÁZAT

2019.04.17. 13:14

Országos Vízügyi Főigazgatóság
Belvízvédelmi és Öntözési Főosztály

VÍZHASZNOSÍTÁSI REFERENS
munkakörének betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2019.05.14.
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-nak megfelelően pályázatot hirdet az intézmény Belvízvédelmi és Öntözési Főosztály Öntözési Osztályán vízhasznosítási referens munkakör határozatlan időre szóló betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Budapest

A munkakörbe tartozó feladatok:

A Főosztály mezőgazdasági vízszolgáltatáshoz, mezőgazdasági célú vízhasználatokhoz, vízhiányos helyzethez, továbbá öntözéshez kapcsolódó feladatainak ellátása:
•    vízügyi ágazati projektek szakmai koordinálása,
•    EU projektekben szakági szakértői feladatok ellátása.
•    közreműködés a minisztérium szakterületi döntéseit megalapozó koncepciók, tanulmányok és tervek előkészítésében,
•    az ágazathoz tartozó mezőgazdasági vízszolgáltatási koncepció, öntözésfejlesztési stratégia meghatározásában, a fejlesztési tervek kidolgozásában, végrehajtásában és értékelésében való részvétel;
•    a területi vízgazdálkodási feladatok egyéb szakpolitikákban és stratégiákban való megjelenítésének, érvényesítésének biztosítása;
•    a mezőgazdasági vízigények, vízhasználatok, és az öntözővíz szolgáltatást végző rendszerek összehangolása, koordinálása;
•    a vizek területi hasznosítását és megőrzését szolgáló térségi vízpótlás végrehajtásának koordinálása;
•    a felszíni vizekkel, azok mezőgazdasági célú használatával, illetve a mennyiségi viszonyokat befolyásoló vízhasználatokkal kapcsolatos adatok gyűjtésében, tárolásában, elemzésében, az értékelést segítő adatbázisok és térinformatikai rendszerek kialakításában való részvétel;
•    a mezőgazdasági vízszolgáltatáshoz és egyéb a mezőgazdasági vízhasználatokhoz, vízhiányos helyzetekhez kapcsolódó jogszabályok szakmai hátterének megalkotásában, való részvétel;

Tevékenységét az Öntözési osztály vezetőjének közvetlen alárendeltségében végzi.

Pályázati feltételek:

•    egyetemi vagy főiskolai szintű vízügyi, agrár- vagy egyéb szakirányú végzettség,
•    büntetlen előélet,
•    magyar állampolgárság,

Előnyt jelent:

•    szakági egyetemi, vagy MSc végzettség,
•    szakirányú szakmérnöki képesítés
•    vízügyi ágazatban szerzett gyakorlat,
•    projekt irányítási gyakorlat
•    adatbázis kezelési és térinformatikai jártasság
•    magas fokú számítógépes ismeret és gyakorlat,
•    nyelvismeret,
•    vezetői engedély.

Pályázat tartalma:

•    motivációs levél,
•    részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
•    iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata,
•    amennyiben a pályázó a pályázatot elnyeri szükséges 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példányának benyújtása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra az „A vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól” szóló 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet az irányadó.

Elektronikus úton Palánkay Patrícia osztályvezető részére a palankay.patricia@ovf.hu E-mail címen keresztül „OVF vízhasznosítási referens” jelige feltüntetésével.

Szakmai kérdésekben további felvilágosítás kérhető Iványi Krisztinától a Belvízvédelmi és Öntözési Főosztály főosztályvezetőjétől a (1) 225 44 00 / 10-034-es, továbbá Harangozó Máriától az Öntözési Osztály osztályvezetőjétől a (1) 225 44 00/ 10-323 telefonszámon.
A pályázat elbírálásának rendje:

Az előírt feltételeknek megfelelő, a benyújtott részletes szakmai önéletrajz és motivációs levél alapján alkalmasnak ítélt pályázókkal történt elbeszélgetést követő munkáltatói döntés.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019.05.28.

A pályázatokat bizalmasan kezeljük, a pályázókat az eredményről írásban tájékoztatjuk. A meghirdetett munkakör eredményes pályázat esetén azonnal betölthető.
 

Vissza a hírekhez
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400